Нашият уеб сайт използва бисквитки, необходими за правилното му функциониране. Вижте повече
×
Безплатна доставка при поръчка над 200 лева!
 

Общи условия на онлайн магазин KAVA Fashion 1. ДЕФИНИЦИИ
  • Клиент – физическо или юридическо лице, извършващо покупки в интернет магазин www.kava-fashion.com с вход в потребителския профил или без.
  • Потребител – лице, посещаващо интернет магазин www.kava-fashion.com, както и лице ползуваща достъпните услуги на сайта, напр. бюлетин.
  • Интернет магазин www.kava-fashion.com – собственост на Топ Яхтинг ЕООД сайт за онлайн продажба, достъпен за клиенти и потребители, на интернет адрес www.kava-fashion.com, наричан за кратко „Магазина“.
  • Асортимент – стока, предлагана от Топ Яхтинг ЕООД в интернет магазина www.kava-fashion.com.
  • Асортимент "скоро" – стока, която скоро ще бъде достъпна в Магазина. След като стоката стане достъпна в Магазина, асортиментът "скоро" сменя статуса си на асортимент "ново". Цената за асортимента "скоро" е ориентировачна и може да се промени при промяната на статуса на "ново".
  • Регулярна цена – стойността на стоката, посочена в BGN, определена в деня на въвеждане на стоката в онлайн продажба със статус "Ново".
  • Потребителски профил – виртуален комплект от ресурси или права дадени на конкретен клиент, който е направил пълна регистрация, ползвани за изпращане на поръчки с вход в потребителския профил. Профила съдържа история на поръчките, предпочитания на клиента касаещи избраните продукти, достъпни на Магазина, отправяне на рекламации, присъдени наградни точки и др.
  • Поръчка с вход в потребителския профил – процеса по поръчка на стока, при който не е нужно всеки път да се подават личните данни при изпращането на поръчка, в случай че са били попълнени по време на регистрацията и не са се променили.
  • Поръчка без вход в потребителски профил – процеса по избор на стока, при който е необходимо да се подадат личните данни, посочени във формуляра на поръчката и са необходими за нейното изпълнение.
  • Общи условия – настоящите общи условия на Магазина.
  • Продавач – фирма ТОП ЯХТИНГ ЕООД, с която клиента сключва договор за продажба.
  • Количка за пазаруване – елемент от софтуера на Магазина, в който се виждат избраните за покупка продукти и е възможно да се определят и променят данните за поръчката, включително количеството продукти.
  • Договор, сключен дистанционно – договор, сключен с Потребителя като част от организирана система за сключване на договори от разстояние (в рамките на Магазина), без едновременното физическо присъствие на страните, единствено с използване на едно или повече средства за дистанционна комуникация включително до момента на сключването на договора.
  • Промоционален код / купон / ваучер – инструмент с определен срок на валидност, издаден от Магазина на хартиен или електронен носител, съдържащ различни комбинации от цифри и букви, който дава право на отстъпка в абсолютна или процентна стойност за продукти от Магазина. Инструмента може да бъде персонализиран и с ограничение за броя използвания или общи кодове, които могат да се ползват от всеки клиент в даден период.

 2. УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
  1. Регистрацията представлява процеса по създаването и активацията на потребителски профил на клиента, чрез попълването на формуляра за регистрация, достъпен на интернет страницата www.kava-fashion.com, при който клиента подава своите данни за контакт и избира паролата си. След попълването на формуляра, клиентът получава съобщение на имейл адреса посочен във формуляра за регистрация, с потвърждение на регистрацията.
  2. Ако клиентът е забравил паролата за достъп до потребителския си профил или иска да смени досегашната си парола, трябва да изпрати съобщение, чрез формуляра за контакт, който се намира на интернет страницата за вход към потребителския профил на магазина www.kava-fashion.com, предоставяйки имейл адреса си, който е бил посочени при създаването на потребителския профил. На този имейл адрес ще бъде изпратено съобщение с линк за смяна на паролата.
  3. Клиентът е длъжен да актуализира своевременно своите данни посочени при регистрацията, посредством формуляра достъпен на интернет страницата на магазина www.kava-fashion.com. Клиентът носи отговорността за подадени непълни, неактуални или грешни данни, както и в случай на ненавременната им актуализация.
  4. Клиентът може да има само един потребителски профил, свързан с един имейл адрес.
  5. Клиентът не може да използва потребителския профил на друг клиент, нито да предоставя на други лица възможността да използва неговия потребителски профил, в това число индивидуалната парола за достъп до потребителския профил.
  6. Само клиентът, когото данни са били използвани по време на регистрацията, има право да ползва съответния потребителски профил.
  7. Клиентът декларира, че данните посочени във формуляра за регистрация са истински и не нарушават правата на трети лица.

 3. ПРИЕМАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ
  1. Поръчките се приемат от клиенти в интернет магазина www.kava-fashion.com.
  2. Поръчки се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
  3. За да изпрати поръчка, клиента трябва да изпълни следните дейности, някои от които могат да бъдат изпълнени многократно:
   • добавяне на продукт в количката;
   • избор на начина на доставка;
   • избор на вида на плащане;
   • избор на мястото на доставка на пратката;
   • изпращане на поръчката в магазина чрез бутона "Потвърди поръчката”.
  4. След изпращането на поръчката, клиента получава имейл с информация, че поръчката е приета от интернет магазина www.kava-fashion.com. Съобщението се изпраща на имейл адреса, посочен по време на регистрацията, ако клиента прави поръчка с вход в потребителския си профил или на имейл адреса посочен при изпращането на поръчката, ако клиента прави поръчка без вход в потребителския си профил.
  5. Промяната на адреса за доставка е възможна по изключение, ако е получено съгласие от ТОП ЯХТИНГ ЕООД и преди предаването на стоката на куриера или на друг субект, който ще достави поръчания асортимент.

 4. ЦЕНИ И РАЗХОДИ ПО ДОСТАВКА
  1. Всички цени на асортимента на интернет сайта www.kava-fashion.com са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС.
  2. Цените на асортимента не включват разходите по транспорт и доставка. Актуална информация за цените за доставка е достъпна на интернет страниците на магазина www.kava-fashion.com преди приключване и изпращане на поръчката.
  3. Цената, посочена за всеки продукт, е задължителна към момента, в който Клиентът направи Поръчката. Тази цена няма да се променя независимо от ценовите промени в Магазина, които могат да се появят във връзка с отделни стоки след като Клиентът направи Поръчката.
  4. Магазинът www.kava-fashion.com си запазва правото да променя цените на стоката, която е предлагана, съгласно дефинициите в т. I на настоящите Общи условия, да провежда, анулира или променя промоционални оферти. Това право няма приложение за цените на стоките за поръчки изпратени преди влизането в сила на промените в цените или условията на промоционалните оферти или разпродажби.
  5. Разходите по доставка на стоката ще бъдат включени в документа за продажба издаден от куриерската фирма при нейното приемане.
  6. Клиентът е длъжен да заплати цената, посочена в поръчката, както и разходите за доставка.
  7. Плащането се извършва по начина, избран от клиента:
   • предварително плащане с банков превод по сметката Магазина
    Unicredit Bulbank:
    IBAN: BG14UNCR70001522681762
    SWIFT: UNCRBGSF
    (Моля, въведете номера на вашата поръчка в данните за банков превод)
   • наложен платеж (възможен само за поръчки, които се извършват в България)
   • Гарантирано от Еконт с Наложен платеж (ГЕНП), съгласно общите условия на Еконт Експрес ЕООД достъпни на страниците на https://www.econt.com/
  8. Денят на плащане с банков превод е денят на осчетоводяването на средствата по сметката на магазина.
  9. Поръчки изпратени от клиентите на магазина са подготвяни за изпращане в рамките на 2 работни дни от датата на поръчката, в случай че стоката е налична на склад. В случай, че стоката не е налична на склад, клиентите са информирани в рамките на 2 работни дни за очаквана дата на доставка, като имат възможност да приемат забавянето или да откажат поръчката.
  10. Таксите за доставка са упоменати при обобщението на направената поръчка.
  11. Клиент, чиято поръчка надвишава 200 BGN има право на безплатна доставка.
  12. Ако поръчката е изпращана на части, когато това е уточнено по взаимно съгласие между Магазина и Клиента, такси за доставка се начисляват докато стойността на изпратените продукти не достигне 200 BGN. Когато стойността на изпратените продукти надхвърли 200 BGN, сумата на таксите за доставка за изпратените до този момент продукти се изважда от дължимата сума.
  13. Ако клиентът, който има право на безплатна доставка, откаже част от поръчката и сумата на останалата част от поръчката се окаже по-ниска от прага упоменат в настоящия раздел, клиентът губи правото си на горепосочената отстъпка за доставка.

 5. ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ ЗА ОТСТЪПКА
  1. Всички промоционални кодове за отстъпка емитирани от ТОП ЯХТИНГ ЕООД могат да бъдат реализирани онлайн при реализацията на поръчки в магазина www.kava-fashion.com. Промоционалните кодове имат времево ограничение – след изтичането на срока на валидност, клиентът няма възможност да ползва намаление.
  2. Информация за промоционалните кодове може да бъде изпращана по имейл, да бъде достъпна на уебсайта на магазина или публикувана чрез социалните медии.
  3. Всеки промоционален код е предмет на различни условия за ползване, всеки път, посочен в съответния код.
  4. Промоционалните кодове не се комбинират с други промоции, отстъпки и специални оферти.
  5. За да използвате промоционалния код, въведете го когато правите поръчката в полето за код за отстъпка. Правилното въвеждане на кода се състои в пренаписването му на правилното място.
  6. В случай на проблеми или съмнения, моля свържете се със служител на Магазина на посочените на страниците ни контакти.

 6. ДОСТАВКА
  1. Разходите по доставка, когато са приложими, се дължат от Клиента. Куриерските разходи за обратното изпращане на закупените стоки (с цел връщане или замяна) се покриват от Клиента.
  2. Ако доставената стока не е тази, която е била поръчана от Клиента, разходите за връщането на стоката се поемат от Продавача.
  3. Клиентите имат право да проверят състоянието на пратката при нейното получаване в мястото упоменато в поръчката. Проверката на състоянието на пратката трябва да се направи преди приемането ѝ от куриера.
  4. Когато клиентът избере доставка с наложен платеж и възможност за проверка на пратката, куриерската фирма е задължена да позволи проверката в присътсвието на служител на фирмата. Ако клиентът ползва пробна в офиса на куриерската фирма или на адреса си, служител на куриерската фирма трябва да провери съдържанието на продукта за евентуални дефекти.
  5. Ако пратката има дефекти или е повредена, клиентът може да се откаже от сключения договора. Куриерът съставя протокол и своевременно информира ТОП ЯХТИНГ ЕООД.
  6. ТОП ЯХТИНГ ЕООД не носи отговорност за забавена или неуспешна доставка, ако причината е от страната на клиента, в частност ако клиента е посочил погрешен адрес за доставка.
  7. Доставката на поръчката се извършва в рамките на 1 работен ден от момента на нейното изпращане.

 7. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР
  1. Клиентът може да се откаже от сключения договор за покупка на стока от Магазина www.kava-fashion.com без да подава причина в рамките на 14 дни от датата на доставка. За да се откаже от сключения договор, клиентът попълва формуляра достъпен на потребителския си профил или попълва формуляр за упражняване право на отказ, достъпен на https://www.kava-fashion.com/image/Resignation.pdf.
  2. Клиентът трябва да върне продукта на Продавача в рамките на 14 дни от датата на получаване на стоката.
  3. Продукта трябва да бъде върнат от Клиента до ТОП ЯХТИНГ ЕООД чрез Еконт ЕООД до офис "София Света Троица" в опаковката, в която го е получил, заедно формуляра за упражняване право на отказ, с допълнителното оборудване и аксесоари, без наложен платеж, за сметка на Клиента. Връщаният продукт трябва да е без следи на използване. Ако продуктът има следи на използване или пратката е изпратена с наложен платеж, ТОП ЯХТИНГ ЕООД си запазва правото да не приеме отказа.
  4. Ако клиентът, който е ползвал право на безплатна доставка, откаже част от поръчката и сумата на останалата част от поръчката се окаже по-ниска от прага упоменат в Раздел IV, клиентът губи правото си на безплатна доставка и разликата ще бъде приспадната от възстановените средства.
  5. Стоката трябва да се върне заедно с получения документ за продажбата. Ако сроковете за отказ от договора са преминати, ТОП ЯХТИНГ ЕООД ще върне обратно стоката на клиента за негова сметка.
  6. ТОП ЯХТИНГ ЕООД връща платената от клиента цена за продукта в рамките на 14 дни от обратното получаване на продукта, на посочената от клиента на формуляра за упражняване на отказ банкова сметка.
  7. В случай на ефективен отказ от договора, договорът се счита за невалиден.

 8. РЕКЛАМАЦИИ И ЗАМЯНА
  1. Асортиментът предлаган от магазина е от легален източник, е оригинален и има гаранция за качество от производителя. За оригиналността на асортимента предлаган от ТОП ЯХТИНГ ЕООД носи отговорност ТОП ЯХТИНГ ЕООД.
  2. Клиентът има право да направи рекламация в Магазина поради дефект на стоката. Рекламациите са разглеждани от Продавача. Всички претенции свързани с рекламацията, следва да бъдат отправяни към Продавача.
  3. Рекламации касаещи асортимента предлаган от ТОП ЯХТИНГ ЕООД, се предявяват по електронен път, изпращайки имейл на адрес shop@kava-fashion.com или чрез попълване на съответния формуляр достъпен през потребителския профил.
  4. Рекламацията трябва да съдържа: име, фамилия, имейл адрес посочен при поръчката, дата на поръчка, номер на поръчката, описание на събитието касаещо рекламацията или други обстоятелства имащи отношение към рекламацията, както и очакването на клиента относно уреждането на рекламацията.
  5. Ако данните или информацията посочени в рекламацията са непълни, преди разглежнето ѝ, ТОП ЯХТИНГ ЕООД ще изиска клиентът да допълни тези данни или изпрати допълнителна информация.
  6. Ако закупения продукт има дефект, клиентът може:
   1. да изиска смяната на продукта с нов. Предвид късите серии на продукция, може да се случи, че няма да имаме възможност да заменим закупен от нашия магазин продукт на нов, в случай на рекламация. В този случай ще върнем сумата платена за продукта или ще го заменим с друг продукт, който е наличен, в зависимост от предпочитанията на клиента. Ако дефектиралия продукт бъде заменен с нов, разходите по връщането на продукта обратно, както и изпращането на новия продукт са за сметка на Продавача.
   2. да изиска отстъпка от заплатената цена. Клиентът може да изиска от продавача намаление на цената във връзка с рекламацията. Продавача взима това решение индивидуално, на база изпратената от клиента информация и обстоятелствата на възникването на дефекта.
   3. да се откаже от договора. Ако продавачът няма възможност да смени продукта с нов, клиентът може да анулира договора договора едностранно. За повече детайли за анулирането на договора вижте точка VIII. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР
  7. Рекламацията обхваща: фабрични дефекти, в това число конструктивни и технически, напр. фабрични повреди на елементите, закопчалки, ципове.
  8. Гаранцията не обхваща повреди, възникнали в резултат от всекидневната употреба (напр. протрити ръбове на чантата, протрити дръжки, зацапвания, сцепване на материала в мястото на прегъване, потъмняването на медни синджирчета в златен цвят), неправилна употреба (напр. сцепени дръжки), недостатъчна грижа, натурални промени в материала или повреди причинени от собственика или трети лица, вкл. декоративни елементи.
  9. Връщането на парите, в случай на отказ от договора, е по посочена от клиента банкова сметка. Ако цената или нейна част е била платена чрез промоционалния код, клиентът ще получи обратно стойността, която реално е платена от клиента.
  10. Ако рекламацията е приета от ТОП ЯХТИНГ ЕООД, Клиентът може да декларира изрично, че иска да смени продукта на друг на стойност равна или по-ниска от продукта, който е предмет на рекламация. Ако Клиентът избере замяна на по-скъп продукт, условието за неговата доставка е заплащане на разликата в цената. Ако Клиентът избере замяна на по-евтин продукт, разликата между двата продукта ще бъде възстановена на клиента.
  11. В случай, че рекламацията е счетена за неоснователна от ТОП ЯХТИНГ ЕООД, Клиентът може да внесе искане за преразглеждане на решението на продавача. ТОП ЯХТИНГ ЕООД разглежда искането за преразглеждане на решението своевременно, но не по-късно от 30 календарни дни от датата на получаване на искането. В изключително сложни случаи, в които не е възможно да се отговори в рамките на горния срок, ТОП ЯХТИНГ ЕООД информира клиента за причините за забава и кои са обстоятелствата, които следва да бъдат изяснени и прогнозния срок за изясняването им, като този срок не може да е по-дълъг от 60 дни от датата на получаването на искането.
  12. Продавача отговаря за дефекти на продуктите, ако са били установени до две години от доставката им. 
  13. По-горните изисквания, касаещи процеса по рекламация, не нарушават и не ограничават правото на клиента да направи рекламация съгласно действащото законодателство. По-горните изисквания, касаещи потребителите, трябва да се интерпретират всеки път съгласно действащото законодателство.
  14. Клиентът, бъдейки потребител, може да използва извънсъдебни начини за разглеждане на рекламацията и задоволяване на претенциите. По-подробна информация по този въпрос, може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/odr. Целта на платформата ОРС е извънсъдебно решаване на спорове, възникнали между потребители и търговци във връзка с търговски трансакции.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Всички промени на Общите условия влизат в сила 7 дни след публикуването им на страницата на магазина www.kava-fashion.com.
  2. За клиентите, които са направили покупка преди влизането в сила на промените в Общите условия, същите не са приложими за тях.
  3. Забранено е използването на графични елементи (в това число логото на магазина www.kava-fashion.com, подредбата и композицията на интернет страницата www.kava-fashion.com, както и други права на интелектуална и индустриална собственост, без предварително писмено съгласие от страна на ТОП ЯХТИНГ ЕООД. Имената на продуктите и производителите са използвани само с търговска цел и са запазени търговски марки на производителите.
  4. В случай на нарушение на общите условия от страна на клиента, ТОП ЯХТИНГ ЕООД може да разтрогне договора за покупко-продажба с клиента и да търси своите права, както и временно да спре достъпа до магазина.
  5. Всички спорове, които могат да възникнат в рамките на договора сключен между клиента и ТОП ЯХТИНГ ЕООД при условията описани в настоящите Общи условия, ще бъдат разглеждани от приложимия съд.
  6. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
  7. Продавачът, в най-широката степен позволена от закона, не носи отговорност за смущения, в това число за прекъсвания във функционирането на магазина, които са причинени от форсмажорни обстоятелства, непозволени действия от трети лица или несъвместимост на магазина с техническата инфраструктура на клиента.

Последна промяна: август 2022.